Μητρική και γονική άδεια στην Τσεχία» Μετάφραση17. 02. 2021

Μητρική και γονική άδεια στην Τσεχία Μητρική άδεια στην Τσεχία
 
Το επίδομα μητρότητας «PPM» καταβάλλεται κατά τη διάρκεια των 6 μηνών λόγω της φροντίδας για το παιδί. Μέλλουσα μητέρα ξεκινάει τη μητρική της άδεια 6 έως 8 εβδομάδες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού.
Το επίδομα μητρότητας «PPM» χορηγείται από την Τσέχικη Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης «CSSZ». Σε περίπτωση που είστε εργαζόμενη, θα συμπληρώσει την αίτηση για το επίδομα μητρότητας «PPM» ο γυναικολόγος σας. Εσείς ύστερα θα προσκομίσετε αυτή την αίτηση στον εργοδότη σας.
Για να δικαιούστε το επίδομα μητρότητας πρέπει:
1) Τη στιγμή που ξεκινάτε τη μητρική άδεια να έχετε πληρώσει την ασφάλιση υγείας. Αυτό σημαίνει ότι είτε εργάζεστε και είστε κανονικά εργαζόμενη είτε βρίσκεστε στη λεγόμενη περίοδο προστασίας της εργαζομένου, που διαρκεί 180 ημέρες μετά τον τερματισμό της ασφάλισης υγείας.
2) Η ασφάλιση πρέπει να έχει πληρωθεί, συνολικά, τουλάχιστον για ένα διάστημα 270 ημερών εντός των τελευταίων 2 χρόνων, πριν ξεκινήσετε τη μητρική άδεια «PPM».
Ο υπολογισμός αυτού του επιδόματος βγαίνει από την καθημερινή βάση της αξιολόγησής σας, δηλαδή από τον μισθό σας. 
 
 
Γονική άδεια στην Τσεχία

Το γονικό επίδομα καταβάλλεται μετά από το επίδομα μητρότητας και ξεκινάει να τρέχει  μόλις λήξει η μητρική άδεια. Σε περίπτωση που δεν δικαιούστε το μητρικό επίδομα, χορηγείται το γονικό επίδομα αμέσως μετά τη γέννηση του μωρού. Το γονικό επίδομα χορηγείται από τον Τομέα Κοινωνικής Υποστήριξης, που ανήκει στην Αρχή Εργασίας (Odbor sociální podpory - úřad práce) στον τόπο κατοικίας. Η διαφορά μεταξύ της μητρικής άδειας και του επιδόματος αφορά στην επικοινωνία με τις αρχές. Αυτή τη φορά δεν θα υποβληθούν τα δικαιολογητικά από τον εργοδότη σας, αλλά πρέπει να τα επικυρώσετε στις αρχές του CSSZ και τον φορέα για την ασφάλεια της υγείας σας και να τα υποβάλετε μαζί με την αίτηση στην αρμόδια Αρχή Εργασίας. Το επίδομα αυτό χορηγείται από την εν λόγω αρχή. Να ενημερωθείτε το νωρίτερο δυνατόν για το πότε πρέπει να στείλετε τα δικαιολογητικά, επειδή αυτό το επίδομα θα το πάρετε με περίπου 2 μήνες καθυστέρηση.
 
Ενώ το επίδομα μητρότητας «PPM» είναι επίδομα της ασφάλισης υγείας, το γονικό επίδομα είναι επίδομα της κρατικής κοινωνικής υποστήριξης. Να το πούμε απλά: το επίδομα μητρότητας δεν το δικαιούται ο καθένας, ενώ το γονικό επίδομα το δικαιούνται όλοι (και αλλοδαποί που έχουν επίσημη μόνιμη κατοικία στην Τσεχία πάνω από ένα χρόνο).
Η συνολική αξία του γονικού επιδόματος από το 2020  ανέρχεται στο ποσό των 300.000 CZK. Αυτά τα χρήματα χορηγούνται συνήθως από 2 έως 4 χρόνια, λαμβάνοντας υπόψιν τα προηγούμενα έσοδά σας και την επιστροφή σας στην εργασία. Κατά τη γονική άδεια όμως δικαιούστε να εργάζεστε και να γίνετε ελεύθεροι επαγγελματίες.

Πηγή:
https://www.maminka.cz/clanek/materska-dovolena
https://www.maminka.cz/clanek/rodicovska-dovolena-2020-2021
2017 ....... 2024 © metafrasi.cz
webdesign | websystem | KAO.cz